ΧαρακτηριστικάΔυνατότητες

Δείτε στο βίντεο που ακολουθεί τις δυνατότητες του CRAAD, καθώς και παραδείγματα εφαρμογής του.

προβολη
Διαχείριση Αρχείων

01. Διαχείριση αρχείων

Διαχειριστείτε, προστατεύστε, μοιραστείτε τα αρχεία σας εύκολα και γρήγορα.

To κάθε μέλος της ομάδας / εταιρίας έχει το δικό του προσωπικό φάκελο και μόνο το ίδιο το μέλος έχει πρόσβαση σε αυτόν.

Κοινός φάκελος (εταιρικός), με κοινή πρόσβαση για όλα τα μέλη της ομάδας.

Για κάθε πελάτη της ομάδας αυτής, δημιουργείται επίσης ένας φάκελος, στον οποίο έχουν πρόσβαση όλα τα μέλη της ομάδας.

Ο πελάτης εφόσον του επιτρέπεται, μπορεί να έχει ασφαλή πρόσβαση, με δικαιώματα χρήσης (Read, Upload, Download) για πλήρη έλεγχο κι ασφάλεια.

Κοινός φάκελος και για όλους τους πελάτες. Με αυτό τον τρόπο όταν θέλετε να μοιραστείτε ένα αρχείο με όλους τους πελάτες σας, γλιτώνετε χρόνο και χώρο.

Οι πελάτες χωρίζονται επίσης σε γκρουπ. Για το κάθε γκρουπ υπάρχει επίσης κοινός φάκελος, επιτυγχάνοντας πιο πολύπλοκες κοινοποιήσεις αρχείων.

Δυνατότητα ξεχωριστών δικαιωμάτων φακέλου για κάθε πελάτη για πιο εξειδικευμένη διαχείριση και μεταφορά αρχείων.

Εύκολη και γρήγορη κοινοποίηση ή αποστολή αρχείου ακόμα και σε τρίτους (εκτός εφαρμογής) ανεξαρτήτου μεγέθους του αρχείου. Δυνατότητα προσθήκης αριθμού λήψεων, κωδικού ασφαλείας αλλά και εύρος ημερομηνίας στην οποία μπορούν να πραγματοποιηθούν οι λήψεις.

Αυτόματη ή χειροκίνητη λήψη αντίγραφων ασφαλείας. Δυνατότητα ακόμα και συγχρονισμού των αρχείων του υπολογιστή με αυτών της εφαρμογής CRAAD.

Για ακόμα μεγαλύτερη ασφάλεια η εφαρμογή μπορεί να συνδυαστεί με πιστοποιητικό ασφαλείας SSL.

02. Διαχείριση εργασιών

Διαχωρίστε τη δουλειά σας σε μικρά to-Dos και διαχειριστείτε τις εργασίες πιο εύκολα. Οργανώστε την ομάδα / εταιρία σας χωρίς κόπο.

Ανάθεση εργασιών σε όλα τα μέλη της ομάδας.

Πλήρης διαχείριση εργασιών και γρήγορη αναζήτηση με πολλαπλούς τρόπους.

Προσωπικές, εργασίες που αφορούν ένα μέλος της ομάδας / εταιρίας και έχουν να κάνουν είτε με την ομάδα / εταιρία ή με πελάτη.

Κοινές, εργασίες που εμφανίζονται σε όλα τα μέλη, γεγονός που εξασφαλίζει ότι όλα τα μέλη βρίσκονται «στην ίδια σελίδα» και μπορούν να βοηθήσουν αν χρειαστεί.

Πάνελ καταχώρησης έναρξης, παύσης και λήξης μιας εργασίας, από το οποίο καταγράφεται ο χρόνος που τελικά χρειάστηκε για την ολοκλήρωση μιας εργασίας.

Διαχείριση εργασιών
Ημερολόγιο

03. Ημερολόγιο

Το ημερολόγιο του CRAAD μηδενίζει τις περιττές εργασίες, ενώ ταυτόχρονα σας κρατάει στον παλμό των εξελίξεων κι όσων συμβαίνουν μέσα στην ομάδα / εταιρία.

Προσωπικό ημερολόγιο για κάθε μέλος (μηνύματα, εργασίες).

Στο ίδιο ημερολόγιο εμφανίζονται και οι κοινές εργασίες την ομάδας / εταιρίας.

Εμφάνιση πληρωμών που εκκρεμούν.

Εμφάνιση ειδοποιήσεων / υπενθυμίσεων.

04. Πελάτες

Καταχώρηση πελατών στο μέτρο που σας ταιριάζει. Το CRAAD μέσα από ένα δυναμικό περιβάλλον επιτρέπει τη δημιουργία ακόμη και πρόσθετων πεδίων σε κάθε πελάτη ξεχωριστά.

Γρήγορη και εύκολη προσθήκη πελατών.

Πολλαπλοί τρόποι αναζήτησης.

Διαχωρισμός πελατών σε ομάδες, για ευκολότερη διαχείριση (όπως μαζική αποστολή μηνυμάτων ή sms, μεταφορά αρχείων στον κοινό φάκελο κάθε γκρουπ πελατών).

Σύνδεση πελατών μεταξύ τους για ευκολότερη διαχείριση.

Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας (backup) των αρχείων ενός πελάτη με ένα κλικ.

Οι πελάτες της ομάδας / εταιρίας έχουν τη δυνατότητα και αυτοί να συνδεθούν ο καθένας στο δικό του περιβάλλον διαχείρισης. Το περιβάλλον δίνει στον πελάτη τις παρακάτω δυνατότητες:

Διαχείριση των αρχείων του σύμφωνα πάντα με τα δικαιώματα φακέλου ή του γκρουπ που ανήκει ο κάθε πελάτης.

Λίστα υπηρεσιών / προϊόντων που προσφέρθηκαν, καθώς και ιστορικό προσφορών.

Πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν ή εκκρεμούν.

Δυνατότητα on line αποπληρωμής με PayPal ή πιστωτική κάρτα.

Άμεση επικοινωνία με την εταιρία και ιστορικό επικοινωνίας.

Πελάτες
Υπηρεσίες / Προϊόντα

05. Υπηρεσίες / Προϊόντα

Μέσα από το CRAAD οι υπηρεσίες / προϊόντα περνάνε σε ένα πιο ευέλικτο επίπεδο διαχείρισης.

Χωρίστε της υπηρεσίες ή τα προϊόντα σας σε κατηγορίες για καλύτερη διαχείριση.

Έως 5 τιμές για κάθε υπηρεσία / προϊόν.

Διαχείριση τύπου πωλήσεων, πχ. πώληση ή προσφορά. Οι προσφορές δεν λαμβάνονται υπόψιν στο λογιστικό κομμάτι της εφαρμογής.

Δημιουργία ειδοποιήσεως μιας υπηρεσία / ενός προϊόντος (πχ. η άδεια λήγει σε 6 μήνες, να ενημερωθεί ο πελάτης και η εταιρία για το γεγονός αυτό, 1 μήνα πριν τη λήξη).

Ετικέτες για διαχείριση προτεραιοτήτων.

Συνδέστε σε μια προσφερόμενη υπηρεσία / προϊόν αρχεία από το φάκελο της ομάδας / εταιρίας σας ή του πελάτη.

Δυνατότητα προσθήκης πολλαπλών πεδίων σε μια προσφερόμενη υπηρεσία ή σε ένα προϊόν.

Πλήρης ιστορικό πληρωμής για κάθε υπηρεσία / προϊόν με δυνατότητα προσθήκης δόσεων.

Αυτόματος έλεγχος των πληρωμών, με ενημέρωση τόσο της ομάδας / εταιρίας σας, όσο και τον πελάτη (μήνυμα ή sms).

Στατιστικά πωλήσεων ανά προϊόν / υπηρεσία.

06. Τιμολόγια - Προσφορές

Τιμολογήστε ή αποστείλτε προσφορά, άμεσα κι εύκολα, όπου κι αν βρίσκεστε.

Δημιουργήστε προσφορές ή τιμολόγια, επιλέγοντας τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα που προσφέρετε.

Αναζήτηση τιμολογίων ή προσφορών ανά ημερομηνία ή Αριθμό τιμολογίου ή προσφοράς.

Εξαγωγή σε PDF αρχείο.

Τιμολόγια - Προσφορές
Ειδοποιήσεις

07. Ειδοποιήσεις

Βάλτε την εργασία σας σε «αυτόματο πιλότο» με τη δημιουργία ειδοποιήσεων για υπηρεσίες ή προϊόντα προς πελάτες.

Εύκολη και γρήγορη προσθήκη ειδοποιήσεων – υπενθυμίσεων για υπηρεσίες ή προϊόντα που προσφέρετε σε πελάτες.

Αυτόματη ενημέρωση της ομάδας / εταιρίας.

Αυτόματη ενημέρωση και του πελάτη με μήνυμα ή sms.

Προσθήκη ειδοποιήσεων ακόμα και σε προσφορές.

08. Ευελιξία, Φορητότητα!

Οργανώστε τη μέρα σας, την ομάδα σας, την επιχείρησή σας από οποιαδήποτε συσκευή, οπουδήποτε κι αν βρίσκεστε.

Διαχείριση της εφαρμογής από οποιαδήποτε συσκευή.

Πρόσβαση μέσω Internet, από οπουδήποτε κι αν βρίσκεστε.

Ξεκινήστε την εργασία σας από μία συσκευή και συνεχίστε ή ολοκληρώστε την σε μία άλλη.

Ευελιξία, Φορητότητα
Επικοινωνία μελών - πελατών

09. Επικοινωνία (μελών – πελατών)

Ενάντια στην ταχύτητα και την πολυπλοκότητα της εργασίας μας σήμερα, το e-mail δεν είναι πλέον αρκετό...

Εσωτερική και άμεση επικοινωνία μεταξύ μελών της ομάδας / εταιρίας με πλήρης ιστορικό.

Άμεση και αξιόπιστη επικοινωνία μελών με πελάτες και το αντίστροφο.

Πρόσθετη ειδοποίηση επικοινωνίας με e-mail ή sms προς τον πελάτη.

Ενσωμάτωση λογαριασμού e-mail (εταιρικό ή προσωπικό google mail) στο σύστημα μηνυμάτων του CRAAD, για αυτόματη ενημέρωση της εφαρμογής.

10. Μαζική αποστολή μηνυμάτων & ενημερώσεις SMS

Ενημερώστε μαζικά πελάτες και συνεργάτες.

Συνθέστε το μήνυμα που επιθυμείτε, επιλέξτε γκρουπ πελατών, αφαιρέστε ή προσθέστε στη λίστα παραλήπτες και πατήστε αποστολή! Τόσο απλά..

Αυτόματες ή χειροκίνητες ενημερώσεις sms για πελάτες σε αρκετά σημέια της εφαρμογής.

Μαζική αποστολή μηνυμάτων ή SMS
Προγραμματισμένη αποστολή μηνύματος

11. Προγραμματισμένη αποστολή μηνύματος

Σύγχρονος τρόπος επικοινωνίας.

Μετά-χρονισμένη αποστολή μηνύματος. Επιλέξτε μελλοντική ημερομηνία, γράψτε το μήνυμά σας και αποστείλτε το σε άλλο μέλος της ομάδας / εταιρίας ή πελάτη.

12. Διατήρηση εκδόσεων αρχείου

Κρατήστε διαφορετικές εκδόσεις ενός αρχείου και βρείτε εύκολα, ποιος ενημέρωσε και πότε, το αρχείο που δουλεύετε ως ομάδα.

Σε περίπτωση που ανεβάσετε ένα αρχείο με το ίδιο όνομα με κάποιο άλλο αρχείο, σ’ ένα οποιοδήποτε φάκελο της εφαρμογής CRAAD, ενεργοποιείται αυτόματα το σύστημα εκδόσεων αρχείου.

Στο πρώτο αρχείο προστίθεται η κατάληξη .vrs1 ορίζοντας ότι αυτό είναι και η αρχική έκδοση.

Το αρχείο που μόλις ανέβηκε στο φάκελο διατηρεί το κανονικό του όνομα, μέχρι να ανέβει κάποια άλλη έκδοση.

Δυνατότητα προσθήκης και διαχείρισης META-DATA, για κάθε έκδοση αρχείου (τίτλος, λέξεις κλειδιά, σημειώσεις, ημερομηνία).

Στη λήψη οποιαδήποτε έκδοσης αρχείο, το αρχείο λαμβάνεται στον υπολογιστή σας χωρίς την επιπλέον κατάληξη .vrsX.

Διατήρηση εκδόσεων αρχείου
Διαχείριση κωδικών

13. Διαχείριση κωδικών

Ασφαλής μηχανισμός αποθήκευσης κωδικών, που θα ικανοποιήσει ακόμα και τους πιο απαιτητικούς.

Οι κωδικοί χωρίζονται σε κατηγορίες, επιτυγχάνοντας με αυτό τον τρόπο καλύτερη διαχείριση.

Για την προβολή ενός κωδικού απαιτείται επιβεβαίωση 2 βημάτων, μέσω e-mail ή sms.

Το κάθε όνομα χρήστη και ο κάθε κωδικός μέσα στη βάση δεδομένων αποθηκεύονται με κρυπτογράφηση Advanced Encryption Standard (AES) για μέγιστη ασφάλεια.

14. Αντίγραφα ασφαλείας

Δε χρειάζεται να ανησυχείτε πια για αντίγραφα ασφαλείας (back up), είτε προσωπικά είτε ολόκληρης της ομάδας /εταιρίας. Τέλος στην σπατάλη χρόνου και χρημάτων.

Για τα δεδομένα της εφαρμογής (πλην τα αρχεία ομάδας και πελατών), υπάρχει αυτόματος μηχανισμός αντιγράφου ασφαλείας, με ιστορικό.

Για τα αρχεία πελατών, το αντίγραφο ασφαλείας μπορεί να δημιουργηθεί με ένα κλικ, μέσα από την καρτέλα κάθε μέλους ή πελάτη.

Επίσης το κάθε μέλος ή πελάτης έχει τη δυνατότητα προσθήκης πρόσθετου προγράμματος για προσθήκη του φακέλου ως σκληρό δίσκο στον υπολογιστή του.

Αυτόματο ή χειροκίνητο Sync (συγχρονισμό) αρχείων.

Αντίγραφα ασφαλείας
Διαχείριση κωδικών

15. Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις

Φέρτε την εφαρμογή στα μέτρα σας!

Δε χρειάζεστε όλους τους μηχανισμούς; Απενεργοποιήστε όσους δε χρειάζεστε με ένα κλικ.

Ορισμός χρωμάτων για το ημερολόγιο (εργασίες, μηνύματα κτλ.).

Προσθήκη στοιχείων σύνδεσης PayPal και HQSMS (SMS).

16. Εκπαίδευση

Χρειάζεστε βοήθεια με το CRAAD; Η εφαρμογή περιλαμβάνει εγχειρίδιο χρήσης, καθώς και βίντεο εκπαίδευσης για κάθε μηχανισμό ξεχωριστά.

Εγχειρίδιο χρήσης με λεπτομερή περιγραφή και ευρετήριο (Indexing) διαχωρίζοντας σε ενότητες τον κάθε μηχανισμό της εφαρμογής.

Η κάθε ενότητα περιλαμβάνει και βίντεο εκπαίδευσης καλύπτοντας.

Εκπαίδευση

Έχετε απορίες σχετικά με τις δυνατότητες ή τις χρεώσεις και χρειάζεστε βοήθεια;