Εξευρενήστε το CRAAD!

Η Demo έκδοση της εφαρμογής CRAAD:

'Εχει περιορισμένες δυνατότητες.

Επανέρχεται στην αρχική της κατάσταση κάθε 2 ώρες (δηλαδή όλα τα δεδομένα που προστεθούν διαγράφονται κάθε 2 ώρες).

Δεν ακολυθεί πάντα την τελευταία έκδοση, δηλαδή κάποια χαρακτηριστικά της πιο πρόσφατης έκδοσης λείπουν.

Demo Διαχειριστή

We currenlty have a problem with our demo. We our working on fixing it

Το περιβάλλον διαχείρισης, αλλιώς γνωστό και ως Back-end, Admin Panel ή Control Panel, αποτελεί το γραφικό περιβάλλον από το οποίο διαχειρίζονται όλες τις εφαρμογές, οι διαχειριστές της επιχείρησης, οι υπάλληλοι, τα μέλη μιας ομάδας ή μιας οικόγενειας.

Do you have questions about features or pricing?